02 06 2017

Gass-App програм мэдээллийн аюулгүй байдлын үүднээс түр хаагдаж байна

images

Улсын шалгалтыг А №1 маягтын дагуу бөглөхгүй байгаа тул 1 цагийн хугацаанд програм хаагдсаныг анхаарна уу. Шалгуулагчийн мэдээллийг даалгавар ажил тус бүрээр оруулахыг анхаарна уу? Жич: Монгол хэлний шалгалтыг оруулахдаа, тухайн хичээл нь нийт 5 шалгуур үзүүлэлтэй байгаа бөгөөд програмд оруулахдаа 5 даалгавар бөглөхийг анхаарна уу!

02 06 2017

Нийт сургалтын байгууллагууд улсын шалгалтын мэдээллээ оруулна уу

images

2017/05/29-ний өдрийн 11:00 /Улаанбаатар/ -ын цагаар програм нээгдэх тул нийт сургалтын байгууллагууд улсын шалгалтын мэдээллээ оруулна уу! Тухайн өдөр гадаад хэлний шалгалтын мэдээлэл оруулах боломжтой. Бусад хичээлийн талаарх мэдээлэл санал гомдлыг дараах утсанд өгнө үү!

02 06 2017

Нийт Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв болон Политекник коллежуудын анхааралд

images

Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв болон Политекник коллежуудын бүрэн дунд боловсролын төгсөлтийн шалгалтад нийт 8079 суралцагч 9 хичээлээр 73,65 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр амжилттай оролцлоо.  

Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв болон Политекник коллежуудын бүрэн дунд боловсролын төгсөлтийн шалгалтад амжилтгүй дүн үзүүлсэн суралцагчдаас дахин авах шалгалтын хуваарь 2017 оны 05-р сарын 31-ний өдөр 10:00 цагт 

05-р сарын 25-нд явагдсан математикийн шалгалтын шивэх эрхийг дахин нээсэн тул сургуулиуд оруулсан мэдээллээ БАЗТөв рүү илгээсэн мэдээлэлтэй тулгаж засварлана уу. (Жич: нэр давхардсан, шифр давхардсан, зарим дүн зөрүүтэй, бичилт дутуу ..... )

29 05 2017

Програмын шинэчилэлтэй холбоотой мэдээллээ буруу оруулсан дараах 14 сургуулийн анхааралд

images
Амьдрах ухаан МСҮТ, Баянхонгор Политекник коллеж, Өвөрхангай аймаг дахь МСҮТ, Дорноговь МСҮТ, Дорнод Политекник коллеж, Завхан Политекник коллеж, Их Засаг МСҮТ, Сэлэнгэ аймаг дахь МСҮТ, Төв аймаг дахь МСҮТ, Үйлдвэр урлалын Политекник коллеж, Универсал Политекник коллеж, Уул уурхай, эрчим хүчний Политехник Коллеж, Хамаг Монгол МСҮТ, Эрдэнэ МСҮТ
дараах 14 сургуулийн анхааралд програмд засвар хийгдэхээс өмнө сурагчдын мэдээллийг оруулсан байсныг түтгэлзүүлж байна. Мэдээллээ дахин шивж оруулна уу. 2017/05/26-ны өдрийн хичээл тус бүрээр оруулахыг анхааруулж байна.